W Dz.U. z 4 maja 2015 r. pod poz. 600 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast w Dz.U. z 4 maja 2015 r. pod poz. 599 opublikowano analogiczne rozporządzenie dotyczące podatku dochodowego do osób fizycznych.

Obydwa rozporządzenia obowiązują od 19 maja 2015 r.