W Dz.U. z 7 maja 2015 r. pod poz. 623 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.

Zmiany dotyczą świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych w szkołach i placówkach artystycznych określonych w załączniku do rozporządzenia.

Rozporządzenie nowelizujące weszło w życie 8 maja 2015 r.