Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

  • partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 20 maja 2015 r. poz. 696),
  • emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1 czerwca 2015 r. poz. 748),
  • komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 11 czerwca 2015 r. poz. 790),
  • opłacie skarbowej (Dz.U. z 11 czerwca 2015 r. poz. 783),
  • gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 11 czerwca 2015 r. poz. 782).

Ogłoszono również teksty jednolite rozporządzeń:

  • Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 28 maja 2015 r. poz. 736),
  • Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 26 maja 2015 r. poz. 723).