W Dz.U. z 1 czerwca 2015 r. pod poz. 750 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 19 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 r.

Comiesięczna opłata abonamentowa w roku kalendarzowym 2016 za używanie odbiornika:

  • radiofonicznego — wynosi 7 zł,
  • telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego — wynosi 22,90 zł.

Rozporządzenie określa także zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2016.

Opłaty wnoszone na poczet 2016 r. mogą być przyjmowane w 2015 r., ale już według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 16 czerwca 2015 r.