W Dz.U. z 14 maja 2015 r. pod poz. 674 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich.

Rozporządzenie określa wzory dwóch lekarskich zaświadczeń:

  • przeciwwskazania do używania pasów bezpieczeństwa,
  • o przeciwwskazaniu do przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Rozporządzenie weszło w życie 15 maja 2015 r.