W Dz.U. z 29 czerwca 2015 r. pod poz. 914 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji w VAT.

Określa ono wzory deklaracji w wersjach:

  • VAT-7(15),
  • VAT-7K(9),
  • VAT-7D(6),
  • VAT-8(6),
  • VAT-9M(4).

Deklaracje w tej wersji:

  • VAT-7, VAT-8 i VAT-9M — stosuje się od rozliczenia za lipiec 2015 r.,
  • VAT-7K i VAT-7D — stosuje się od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.

Stare wzory można stosować najpóźniej do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2015 r.