W Dz.U. z 30 czerwca 2015 r. pod poz. 921 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku.

Opublikowano w nim wzór załącznika do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w wersji ORD-IN/A(5).

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2015 r.