Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

  • emeryturach pomostowych (Dz.U. z 9 lipca 2015 r. poz. 965),
  • Prawo przewozowe (Dz.U. z 30 czerwca 2015 r. poz. 915),
  • pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 22 czerwca 2015 r. poz. 859),
  • Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 18 czerwca 2015 r. poz. 839),
  • powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 16 czerwca 2015 r. poz. 827).