W Dz.U. z 23 lipca 2015 r. pod poz. 1025 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Rozporządzenie określa:

  • sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz informacji o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym,
  • wzory formularzy takich jak zapytania o udzielenie informacji o:
    • osobie,
    • podmiocie zbiorowym.

Rozporządzenie obowiązuje od 7 sierpnia 2015 r.