Opublikowano rozporządzenia MKiDN dotyczące szkół artystycznych.

Rozporządzenia:

  • z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 20 sierpnia 2015 r. poz. 1210),
  • z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 28 sierpnia 2015 r. poz. 1258).

Rozporządzenia obowiązują od 1 września 2015 r.