W Dz.U. z 10 września 2015 r. pod poz. 1353 i 1354 opublikowano rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikowano treść rozporządzeń:

  • 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych,
  • 10 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne.

Rozporządzenia obowiązują od 25 września 2015 r.