W Dz.U. z 8 września 2015 r. pod poz. 1330 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych.

Rozporządzenie określa:

  • typy szkół artystycznych, których dyplom ukończenia można uzyskać na podstawie egzaminów eksternistycznych,
  • warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych,
  • wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne,
  • warunki wynagradzania osób wchodzących w skład państwowej komisji egzaminacyjnej.

Rozporządzenie obowiązuje od 23 września 2015 r.