Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o państwowych instytucjach filmowych (Dz.U. z 15 września 2015 r. poz. 1387),
 • o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 15 września 2015 r. poz. 1390),
 • o samorządzie województwa (Dz.U. z 15 września 2015 r. poz. 1392),
 • Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 15 września 2015 r. poz. 1393),
 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 16 września 2015 r. poz. 1401),
 • o kinematografii (Dz.U. z 16 września 2015 r. poz. 1403),
 • o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 17 września 2015 r. poz. 1412),
 • o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 22 września 2015 r. poz. 1438),
 • o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 22 września 2015 r. poz. 1445),
 • o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 23 września 2015 r. poz. 1446),
 • o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1 października 2015 r. poz. 1515),
 • o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2 października 2015 r. poz. 1531).