W Dz.U. z 14 września 2015 r. pod poz. 1385 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1850 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.