W Dz.U. z 11 września 2015 r. pod poz. 1364 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Chcąc uzyskać pomoc w tym zakresie, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do podmiotu jej udzielającego.

Rozporządzenie obowiązuje od 12 września 2015 r.