W Dz.U. z 3 września 2015 r. pod poz. 1296 opublikowano Ustawę z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dla pracodawcy będącego osobą prawną kosztami uzyskania przychodów są także koszty poniesione przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z ZFŚS (art. 21 ust. 1 pkt 67a i 67b oraz art. 22 ust. 1p–1r updop):

  • na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego przedszkola,
  • z tytułu prowadzenia takiej placówki oraz dofinansowania pobytu dziecka w wymienionych placówkach (koszty te są limitowane, tj. do 400 zł na dziecko uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego, oraz do 200 zł na dziecko uczęszczające do przedszkola).

Analogiczne przepisy wprowadzono dla pracodawców — osób fizycznych, przewidując dodatkowo zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.