W Dz.U. z 10 września 2015 r. pod poz. 1351 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015 (dalej: rozporządzenie).

Minister wyraził zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w ustawie budżetowej na 2015 r. m.in.:

  • w części budżetu państwa 24 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego — o kwotę 374 000 zł,
  • w załączniku nr 14 do ustawy budżetowej w planie finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej o kwotę 100 000 zł.

Ponadto, minister zgodził się na zwiększenie wysokości wynagrodzeń bezosobowych wynikających z planów finansowych państwowych instytucji kultury wymienionych w § 7 rozporządzenia, tj. m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Teatru Narodowego w Warszawie, Filharmonii Narodowej w Warszawie Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i wielu innych.

Rozporządzenie obowiązuje od 11 września 2015 r.