W Dz.U. z 23 października 2015 r. pod poz. 1676 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. i zastąpi Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) — Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.

Nowa PKWiU wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.