W Dz.U. z 23 października 2015 r. pod poz. 1678 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 7 października 2015 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Martyrologiczne — Obóz w Chełmnie nad Nerem, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 24 stycznia 2016 r.