W Dz.U. z 19 października 2015 r. pod poz. 1636 opublikowano Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części.

Wykaz określa nazwę miejscowości (jej części), przynależność do gminy, powiatu i województwa, a także identyfikator miejscowości w systemie TERYT, a także formy nazwy miejscowości w dopełniaczu oraz brzmienie przymiotnika utworzonego od nazwy tej miejscowości.