W Dz.U. z 30 listopada 2015 r. pod poz. 1998 opublikowano Rozporządzenie MF z 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie określa wzory formularzy: PIT-2(4), PIT-12(6), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-8C(8), PIT-11(23) oraz IFT-1/IFT-1R(13).
Nowe wzory stosuje się do przychodów, dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od 1 stycznia 2015 r.

Natomiast w Dz.U. z 30 listopada 2015 r. pod poz. 2001 opublikowano Rozporządzenie MF z 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Określa ono m.in. wzory zeznań: PIT-40(22), PIT-37(22), PIT-36(22), PIT-38(11), PIT-39(7), a także formularzy: PIT/D(25), PIT/O(21), PIT/M(7) oraz PIT/ZG(5).

Rozporządzenia obowiązują od 1 stycznia 2016 r.