W Dz.U. z 30 listopada 2015 r. pod poz. 1999 opublikowano Rozporządzenie MF z 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. i określa m.in. nowe wzory deklaracji w zakresie PCC, które obowiązują w wersjach: PCC-3(5) oraz PCC-3/A(3).