W Dz.U. z 4 grudnia 2015 r. pod poz. 2043 opublikowano Rozporządzenie KRRiT z 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie w 2016 r. odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż miesiąc.

Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego wynosi:

  • 22,70 zł za jeden miesiąc
  • 44,05 zł za dwa miesiące,
  • 65,35 zł za trzy miesiące,
  • 129,40 zł za sześć miesięcy,
  • 245,15 zł za rok kalendarzowy.

Rozporządzenie obowiązuje od 4 grudnia 2015 r.