W Dz.U. z 3 grudnia 2015 r. pod poz. 2025 opublikowano Rozporządzenie MF z 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Rozporządzenie określa nowe wzory deklaracji: DT-1(5) oraz DT-1/A(5) i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.