Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 9 grudnia 2015 r. poz. 2082),
  • o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 9 grudnia 2015 r. poz. 2086),
  • o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2099),
  • o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. z 15 grudnia 2015 r. poz. 2120),
  • o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 15 grudnia 2015 r. poz. 2126),
  • o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 16 grudnia 2015 r. poz. 2135),
  • o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 18 grudnia 2015 r. poz. 2139),
  • o systemie oświaty (Dz.U. z 21 grudnia 2015 r. poz. 2156),
  • Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164).