W Dz.U. z 28 grudnia 2015 r. pod poz. 2209 opublikowano Rozporządzenie MF z 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.

Rozporządzenie określa nowe wersje formularzy ORD-TK(4), ORD-U(5), ORD-W1(4) i weszło w życie 1 stycznia 2016 r.