W Dz.U. z 30 grudnia 2015 r. opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące kontroli podatkowej.

Opublikowano następujące rozporządzenia MF:

  • z 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (poz. 2305 ) — formularz KON-W(4),
  • z 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (poz. 2307) — formularz ZAW-K(3).

Rozporządzenia obowiązują od 1 stycznia 2016 r.