W Dz.U. z 5 stycznia 2016 r. opublikowano Rozporządzenia MF z 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosków o wydanie interpretacji podatkowych.

Wymieniono następujące wzory wniosków:

  • wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (poz. 13) — formularz ORD-WS(1),
  • o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (poz. 14) — formularze: ORD-IN(7) oraz ORD-IN/A(5),
  • o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (poz. 15) — formularz ORD-OG(2).

Rozporządzenia obowiązują od 5 stycznia 2016 r.