W Dz.U. z 25 lutego 2016 r. pod poz. 231 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami,
  • szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz
  • wzór wniosku i decyzji o wydaniu prawa jazdy lub pozwolenia.

W poszczególnych rozdziałach rozporządzenia zawarto przepisy dotyczące:

  • osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (przede wszystkim chodzi tu o składanie wniosku i dołączanych do niego dokumentów),
  • wydawania praw jazdy i pozwoleń (chodzi o prawo jazdy, pozwolenie oraz wtórniki tych dokumentów),
  • wydawania międzynarodowych praw jazdy (m.in. rodzaju składanych dokumentów i zakresu prowadzonej ich weryfikacji),
  • składania wniosków drogą elektroniczną.

Rozporządzenie obowiązuje od 25 lutego 2016 r.