W Dz.U. z 1 kwietnia 2016 r. pod poz. 440 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wprowadzono nowe wzory formularzy podatkowych w wersjach: PIT-37(23), PIT-36(23), PIT-36L(12), PIT/O(22), PIT/D(26).

Wzory te stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2016 r.