W Dz.U. z 30 marca 2016 r. pod poz. 414 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów: konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa.

Rozporządzenie określa:

  • tryb uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów: konserwatora zabytków ruchomych, nieruchomych i zabytkowej zieleni, a także archeologa;
  • maksymalny uznawany okres tej praktyki zawodowej odbytej w państwie innym niż Polska.

Rozporządzenie obowiązuje od 7 kwietnia 2016 r.