W Dz.U. z 5 kwietnia 2016 r. pod poz. 459 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 22 marca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

Uchylono Rozporządzenie MKiDN z 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. poz. 1352).

Rozporządzenie obowiązuje od 20 kwietnia 2016 r.