W Dz.U. z 22 marca 2016 r. pod poz. 377 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 marca 2016 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Utraciło tym samym moc Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz.U. poz. 856 ze zm.).

Rozporządzenie obowiązuje od 23 marca 2016 r.