Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

 • regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 22 kwietnia 2016 r. poz. 561),
 • Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 26 kwietnia 2016 r. poz. 572),
 • gospodarce komunalnej (Dz.U. z 26 kwietnia 2016 r. poz. 573),
 • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 26 kwietnia 2016 r. poz. 575),
 • postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 28 kwietnia 2016 r. poz. 599),
 • Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 29 kwietnia 2016 r. poz. 603),
 • podatku rolnym (Dz.U. z 4 maja 2016 r. poz. 617),
 • kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 5 maja 2016 r. poz. 623),
 • godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 5 maja 2016 r. poz. 625),
 • kierujących pojazdami (Dz.U. z 5 maja 2016 r. poz. 627),
 • radiofonii i telewizji (Dz.U. z 9 maja 2016 r. poz. 639),
 • promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 10 maja 2016 r. poz. 645),
 • wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. z 11 maja 2016 r. poz. 649).