Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 16 maja 2016 r. poz. 666),
 • Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 16 maja 2016 r. poz. 672),
 • o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 19 maja 2016 r. poz. 684),
 • o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 20 maja 2016 r. poz. 687),
 • o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 24 maja 2016 r. poz. 703),
 • o strażach gminnych (Dz.U. z 24 maja 2016 r. poz. 706),
 • o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 25 maja 2016 r. poz. 710),
 • o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 25 maja 2016 r. poz. 716),
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 25 maja 2016 r. poz. 718),
 • o kontroli skarbowej (Dz.U. z 25 maja 2016 r. poz. 720),
 • o ewidencji ludności (Dz.U. z 25 maja 2016 r. poz. 722),
 • o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 1 czerwca 2016 r. poz. 758),
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 4 czerwca 2016 r. poz. 778),
 • o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 6 czerwca 2016 r. poz. 785),
 • o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z 6 czerwca 2016 r. poz. 786),
 • o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 6 czerwca 2016 r. poz. 790),
 • o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 7 czerwca 2016 r. poz. 794),
 • o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 7 czerwca 2016 r. poz. 800).