W Dz.U. z 7 czerwca 2016 r. pod poz. 797 opublikowano Porozumienie o Międzynarodowej Służbie Poszukiwań, sporządzone w Berlinie 9 grudnia 2011 r.

Jest to porozumienie zawarte między 11 państwami (9 europejskimi, a także USA i Izraelem), które dotyczy Międzynarodowej Służby Poszukiwań utworzonej w celu:

  • prowadzenia poszukiwań osób zaginionych,
  • gromadzenia, porządkowania, przechowywania i udostępniania rządom i zainteresowanym osobom dokumentów dotyczących Niemców i nie-Niemców, którzy byli internowani w nazistowskich obozach koncentracyjnych oraz obozach pracy, lub nie-Niemców, którzy byli wysiedleni w związku z II wojną światową.

Porozumienie weszło w życie 1 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 7 czerwca 2016 r. poz. 798).