Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

  • o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 9 czerwca 2016 r. poz. 814),
  • o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 10 czerwca 2016 r. poz. 825),
  • o europejskiej inicjatywie obywatelskiej (Dz.U. z 16 czerwca 2016 r. poz. 861),
  • o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 21 czerwca 2016 r. poz. 882), n stanie wyjątkowym (Dz.U. z 22 czerwca 2016 r. poz. 886),
  • o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 22 czerwca 2016 r. poz. 887),
  • o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 23 czerwca 2016 r. poz. 893),
  • o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 24 czerwca 2016 r. poz. 902),
  • o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 28 czerwca 2016 r. poz. 922),
  • o pomocy społecznej (Dz.U. z 29 czerwca 2016 r. poz. 930),
  • o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1 lipca 2016 r. poz. 963).