Opublikowano szereg Rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2016 r. dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenia określają wzory informacji i deklaracji związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych i przekazywanych do PFRON, zasady prowadzenia ewidencji niektórych informacji, a także zasady dofinansowania wynagrodzenia niepełnosprawnych.

Rozporządzenia opublikowano w Dz.U. z 29 i 30 czerwca 2016 r. pod poz. 928, 938, 951 oraz 956.