W Dz.U. z 14 czerwca 2016 r. pod poz. 846 opublikowano Ustawę z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W Ordynacji podatkowej dodano dział IIIa dotyczący przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Dział ten reguluje kwestie związane z:

  • klauzulą o unikaniu opodatkowania (chodzi o czynności dokonywane w celu osiągnięcia korzyści podatkowej poprzez unikanie opodatkowania),
  • postępowaniem podatkowym w przypadku unikania opodatkowania,
  • funkcjonowaniem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania (jest to niezależny organ opiniujący zasadność zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach),
  • opiniami zabezpieczającymi przed zastosowaniem tej klauzuli.

Zmieniono też kilka innych ustaw, m.in. o VAT, dopasowując ją do wprowadzonych przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania.

Ustawa obowiązuje od 15 lipca 2016 r.

Więcej o klauzuli o unikaniu opodatkowania przeczytają Państwo w kolejnym numerze Poradnika Instytucji Kultury.