Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

  • o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 15 lipca 2016 r. poz. 1030),
  • o rachunkowości (Dz.U. z 19 lipca 2016 r. poz. 1047),
  • o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 20 lipca 2016 r. poz. 1059),
  • o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 20 lipca 2016 r. poz. 1061),
  • Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 20 lipca 2016 r. poz. 1066),
  • o statystyce publicznej (Dz.U. z 20 lipca 2016 r. poz. 1068),
  • Prawo pocztowe (Dz.U. z 26 lipca 2016 r. poz. 1113),
  • Kodeks karny (Dz.U. z 29 lipca 2016 r. poz. 1137),
  • o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 3 sierpnia 2016 r. poz. 1167).