W Dz.U. z 1 sierpnia 2016 r. pod poz. 1157 opublikowano Ustawę z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Ustawa uchyliła poprzednią Ustawę z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 293) i obowiązuje od 16 sierpnia 2016 r.