W Dz.U. z 29 lipca 2016 r. pod poz. 1136 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Ogłoszono nowe wzory deklaracji: VAT-7(17), VAT-7K(11), VAT-7D(8), VAT-8(8)VAT-9M(6).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r.