Na podstawie delegacji ze znowelizowanego pzp Minister Rozwoju wydał nowe rozporządzenia wykonawcze do nowych przepisów, które ukazały się w Dz.U. z 27 i 28 lipca 2016 r.

Są to rozporządzenia z 26 lipca 2016 r. w sprawie:

  • wykazu robót budowlanych (poz. 1125),
  • rodzajów dokumentów, których może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126),
  • wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (poz. 1127),
  • protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (poz. 1128).

Rozporządzenia obowiązują od 28 lipca 2016 r.