W Dz.U. z 1 sierpnia 2016 r. pod poz. 1158 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.

Bezpłatny wstęp obowiązuje do:

  • Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;
  • Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie;
  • Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r.