Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

  • o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 12 sierpnia 2016 r. poz. 1222),
  • o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 16 sierpnia 2016 r. poz. 1254),
  • o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 16 sierpnia 2016 r. poz. 1256),
  • o służbie cywilnej (Dz.U. z 26 sierpnia 2016 r. poz. 1345),
  • Karta Nauczyciela (Dz.U. z 31 sierpnia 2016 r. poz. 1379),
  • o współpracy rozwojowej (Dz.U. z 2 września 2016 r. poz. 1392),
  • o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 9 września 2016 r. poz. 1432),
  • o drogach publicznych (Dz.U. z 9 września 2016 r. poz. 1440),
  • o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 12 września 2016 r. poz. 1449).