W Dz.U. z 13 września 2016 r. pod poz. 1456 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł brutto.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.