W Dz.U. z 26 sierpnia 2016 r. pod poz. 1354 opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Rozporządzenie określa:

  • stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość (załącznik nr 1);
  • współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu (załącznik nr 2).

Stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość wynoszą od 370,92 zł do 131 753,90 zł.

Wysokość stawki opłaty zależy od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm (do 20 cm, od 21 cm do 500 cm oraz od 501 cm) oraz od rodzaju drzewa, które wymieniono w załączniku nr 1.

Natomiast określone w załączniku 2 współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu wynoszą: 1,3; 1,0; 0,7; 0,5 i 0,4 — w zależności od rodzaju terenu (uzdrowiska, obszary ochrony uzdrowiskowej lub tereny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, tereny: zieleni, miast, wsi, pasy drogi publicznej).

Rozporządzenie obowiązuje od 29 sierpnia 2016 r.