W Dz.U. z 12 października 2016 r. pod poz. 1667 i 1668 opublikowano rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października zmieniające rozporządzenia w sprawie czynności prawnych, odpowiednio, adwokatów i radców prawnych.

W przypadku zarówno adwokatów, jak i radców prawnych, stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł — 90 zł;
 • powyżej 500 do 1500 zł — 270 zł;
 • powyżej 1500 do 5000 zł — 900 zł;
 • powyżej 5000 do 10 000 zł — 1800 zł;
 • powyżej 10 000 do 50 000 zł — 3600 zł;
 • powyżej 50 000 do 200 000 zł — 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł — 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 do 5 000 000 zł — 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 — 25 000 zł.

Natomiast w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł — 60 zł;
 • powyżej 500 do 1500 zł — 180 zł;
 • powyżej 1500 do 5000 zł — 600 zł;
 • powyżej 5000 do 10 000 zł — 1200 zł;
 • powyżej 10 000 do 50 000 zł — 2400 zł;
 • powyżej 50 000 do 200 000 zł — 3600 zł;
 • powyżej 200 000 — 7200 zł.

Rozporządzenia obowiązują od 27 października 2016 r.