W Dz.U. z 18 listopada 2016 r. pod poz. 1865 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia nie jest wymagane;
  • wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT, oraz korekta tego zgłoszenia;
  • szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb dokonywania wezwań;
  • właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty.

Rozporządzenie weszło w życie 21 listopada 2016 r.