Opublikowano Rozporządzenia MKiDN z 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji.

Wymieniono w nim dotacje:

  • dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz.U. z 3 stycznia 2017 r. poz. 11);
  • dla niepublicznych szkół artystycznych (Dz.U. z 3 stycznia 2017 r. poz. 12).

Oba rozporządzenia weszły w życie 4 stycznia 2017 r., z mocą od 1 stycznia 2017 r.